Specyfika wyceny gruntów rolnych. Co warto wiedzieć?


Specyfika wyceny gruntów rolnych. Co warto wiedzieć?

W przypadku kupna bądź sprzedaży nieruchomości rolnych trzeba wiedzieć, że żądzą się one nieco odmiennym postępowaniem niż dajmy na to budynki mieszkalne czy gospodarcze. Na czym polega specyfika wyceny gruntów rolnych? Od czego zależy koszt zakupu?

Co to są nieruchomości rolne?

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, grunty rolne to nieruchomości, które są, lub będą wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie biorąc pod uwagę produkcję roślinną i zwierzęcą poza produkcją ogrodniczą, sadowniczą i rybną. Dzięki prowadzonej wycenie można poznać wartość danej nieruchomości celem określenia atrakcyjności danej oferty sprzedaży, bądź też na jej podstawie zbudowania oferty odpowiadającej spełnianym przez dany obszar warunkom. Wycena gruntów rolnych powinna odbyć się w formie pisemnej, przez rzeczoznawcę o odpowiednich uprawnieniach zawodowych. Ich sposób przeprowadzenia określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

W przypadku ziemi na jej wartość wpływa nie tylko lokalizacja, wartość użytkowa gruntu, ale także powierzchnia i okolica. Droższe będą ziemie w pobliżu osiedli miejskich, czy też w regionach o dużej popularności działalności rolniczej. Na wzrost ceny nieruchomości rolnej będzie wpływać żyzność gleby, warunki wodne, płaskie ukształtowanie terenu oraz warunki wodne.

Komu powierzyć wycenę gruntu rolnego?

Wycenę nieruchomości rolnej należy powierzyć osobie o dużym doświadczeniu, nie każdy bowiem rzeczoznawca będzie specjalistą w tego rodzaju zleceniach. Moc prawną będzie miał tylko dokument sporządzony przez rzeczoznawcę wpisanego do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, prowadzonego Ministra Rozwoju i Technologii. Przeprowadza się ją albo w podejściu porównawczym lub dochodowym. W podejściu pierwszym analizie podlega lokalny rynek pod kątem wielkości, położenia, lokalizacji, jakości gleby i otaczającej działkę infrastrukturze celem określenia wartości badanej działki rolnej. W podejściu dochodowym podstawą wyceny są czynsze za dzierżawę.

Specyfika wyceny gruntów rolnych. Co warto wiedzieć?
google logo
youtube logo