Wycena lokali użytkowych — Sochaczew

Zajmujemy się wyceną lokali użytkowych w Sochaczewie. Usługa jest realizowana przez rzeczoznawcę majątkowego z wieloletnim doświadczeniem w branży i kwalifikacjami, które umożliwiają legalne i rzetelnie wykonywanie wycen. Działamy na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Współpracujemy zarówno z Klientami indywidualnymi, jak i przedsiębiorcami oraz instytucjami o charakterze publicznym.

Podczas dokonywania wycen bierzemy pod uwagę m.in. następujące czynniki:

  • sytuację prawną nieruchomości,
  • lokalizację lokalu,
  • lokalny rynek nieruchomości,
  • sposób użytkowania nieruchomości,
  • pochodzenie lokalu — rynek wtórny lub pierwotny.

Procedurę rozpoczynamy od oględzin oraz inwentaryzacji nieruchomości. Następnie dokonujemy analizy wspomnianych wcześniej czynników oraz przygotowujemy operat szacunkowy. Jest to autorska opinia rzeczoznawcy, która stanowi dokument urzędowy. Jest sporządzany w formie pisemnej i przekazywany Zleceniodawcy. Zawiera informacje zarówno na temat czynników, które podnoszą, jak i obniżają wartość nieruchomości. Dzięki temu ma rzetelny charakter.

Kiedy warto wykonać wycenę?

Wycena lokalu użytkowego może być potrzebna w wielu sytuacjach. Przede wszystkim przydaje się zarówno podczas zakupu, jak i sprzedaży nieruchomości. Służy również do oszacowania wysokości kredytu hipotecznego czy wartości wkładu własnego o charakterze innym niż finansowy. Operat jest także wykorzystywany w sprawach związanych z postępowaniem skarbowo-podatkowym czy sprawami dot. podziału majątku, wydzielenia części spadku.

Nasze usługi mają kompleksowy charakter, dlatego zajmujemy się również wyceną obiektów przemysłowych w Żyrardowie, a także na terenie całego woj. mazowieckiego. Działamy w oparciu o przepisy prawa, co potwierdza naszą rzetelność. Zapraszamy do współpracy.

google logo
youtube logo