Certyfikaty

Certyfikaty energetyczne — Grodzisk Mazowiecki, Sochaczew, Żyrardów

Wykonujemy certyfikaty energetyczne dla różnego rodzaju obiektów: budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej, szkół, szpitali, hal widowiskowo-sportowych, sklepów, magazynów, biurowców i innych budowli, które tego wymagają.

Usługa jest realizowana w oparciu o specjalistyczną wiedzę techniczną oraz wieloletnie doświadczenie w branży. Działamy w sposób staranny, obiektywny i rzetelny. Działamy na terenie:

  • Grodziska Mazowieckiego,
  • Sochaczewa,
  • Żyrardowa i całego woj. mazowieckiego.

Współpracujemy zarówno z Klientami indywidualnymi, jak i przedsiębiorcami oraz instytucjami o charakterze publicznym. W każdym wypadku zapewniamy indywidualne oraz profesjonalne podejście do realizacji usług.

Oferowane działania mają kompleksowy charakter, dlatego zajmujemy się również doradztwem energetycznym i projektowaniem charakterystyki energetycznej. Dzięki naszej pomocy możesz obniżyć energochłonność obiektów budowlanych, co przełoży się na obniżenie kosztów utrzymania domu czy prowadzenia działalności gospodarczej. Pozytywnie wpłyniesz również na środowisko, dostosowując swoje działania do polityki klimatycznej Polski oraz Unii Europejskiej, która zmierza do zminimalizowanie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Czym są świadectwa charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej, nazywane potocznie świadectwem energetycznym lub certyfikatem energetycznym, to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu. Oznacza to, że dokument wskazuje, ile energii potrzebuje dany budynek, aby był ogrzewany, wentylowany, klimatyzowany czy aby jego użytkownicy mieli dostęp do ciepłej wody. W przypadku budynków użyteczności publicznej bierze się pod uwagę również zapotrzebowanie na oświetlenie.

W świadectwie energetycznym kluczowe są następujące czynniki:

  • wartość zapotrzebowania na odnawialną energię pierwotną,
  • wartość zapotrzebowania na energię końcową.

Wartość obu czynników jest regularnie dostosowywana do wymogów prawnych. Wprowadzane zmiany dotyczą nowopowstałych budynków, a ich celem jest dostosowanie rynku budowlanego do norm prawnych, które wynikają z polityki klimatycznej Polski oraz UE.

Instytucja certyfikatu energetycznego została wprowadzona w Polsce w 2009 roku w ramach wdrożenia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. Celem nowych uregulowań była poprawa efektywności energetycznej budynków i zwiększenie świadomości w społeczeństwie na temat tego, że energooszczędne obiekty są przyjazne nie tylko środowisku, ale powodują również obniżenie kosztów eksploatacji budynków.

Jakie informacje znajdują się w świadectwie energetycznym?

W świadectwie energetycznym znajdują się dane, które dotyczą charakterystyki energetycznej całego budynku lub jego części. Ściśle określona struktura dokumentu wymaga również zawarcia w nim informacji dot. danych identyfikacyjnych danego obiektu, zaleceń odnośnie do prac budowlanych i instalacyjnych, które mają poprawić charakterystykę energetyczną obiektu, a także dodatkowe informacje i objaśnienia. Certyfikat jest ważny 10 lat od daty jego sporządzenia.

Kto musi wykonać świadectwo energetyczne?

Zgodnie z obowiązującym prawem certyfikat energetyczny zobowiązany jest wykonać właściciel zbywanego budynku, lokalu lub osoba, która zajmuje się ich wynajmowaniem, a także właściciel budynku, którego powierzchnia wynosi powyżej 250 m2 i stanowi on siedzibę organów wymiaru sprawiedliwości, prokuratury lub administracji publicznej. Jeśli chcesz uniknąć kary finansowej, nakładanej za niedopełnienie formalności związanej z charakterystyką energetyczną, skontaktuj się z nami, a uzyskasz stosowną pomoc.

google logo
youtube logo