Wyceny nieruchomości

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości jest głównym profilem naszej działalności. Działamy jako doświadczeni rzeczoznawcy, wiele lat pracujący w zawodzie. Głównym obszarem na jakim dokonujemy wycen nieruchomośći jest województwo mazowieckie, zwłaszcza powiaty: żyrardowski, grodziski, pruszkowski, sochaczewski i warszawski- zachodni. Usługi te świadczymy dla klientów indywidualnych i firm. Jeżeli tylko potrzebujesz wiedzieć jaka jest wartość dowolnego budynku - zgłoś się do nas po profesjonalną i opartą na wiedzy wycenę. Zapraszamy do poznania oferty projektów budowlanych.

Przeprowadzamy wycenę lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, hoteli, przedsiębiorstw, działek, gruntów wszelkiego typu, a także obiektów przemysłowych i nieruchomości komercyjnych itp. Wycena jest nad wyraz rzetelna i przedstawia rzeczywistą wartość nieruchomości. W jej sporządzaniu brane są pod uwagę wszystkie czynniki, które podwyższają lub obniżają ostateczną wartość.

Wycena nieruchomości będzie potrzebna szczególnie wtedy, kiedy pragniesz zabezpieczyć kredyt w banku, dla celów podatkowych, w przypadku obrotu nieruchomością, roszczeń do odszkodowania. Powiemy tobie dokładnie jakie są ustalania w sprawie wartości środków trwałych do amortyzacji, dowiesz się od nas jaki jest wkład niepieniężny wnoszony przez nieruchomość. Gdy chcesz podzielić swoją nieruchomość, chętnie powiemy jakie wartości osiągają jej części.

Wyceny nieruchomości wykonujemy na zlecenie osób fizycznych i prawnych, banków, urzędów gmin, miast i przedsiębiorstw. Przygotowujemy profesjonalne dokumenty po przeprowadzeniu rzetelnej analizy. Dzięki naszej pracy klienci mają pewność co do wartości ich nieruchomości.

Jako doświadczeni rzeczoznawcy majątkowi dokonujemy wycen nieruchomości. Nasze opracowania są rzetelne i wyczerpujące. Przeprowadzamy analizy i dopiero na ich podstawie sporządzamy operat szacunkowy. Brane są przy tym wszystkie elementy wpływające na wartość. Wiedzę tę nasi Klienci mogą spożytkować przy sprzedaży nieruchomości, wypełnianiu zobowiązań prawnych, przy sprawach ubezpieczeń, odszkodowań, podziałów nieruchomości, przy zaciąganiu zobowiązań kredytowych i w wielu innych przypadkach.

Wycenie podlegają lokale mieszkalne i użytkowe, nieruchomości o charakterze mieszkaniowym, usługowym (obiekty przemysłowe, hotele, restauracje, budynki firmowe) oraz wszelkiego rodzaju grunty. Nasz zespół drobiazgowo dba o wszystkie dane potrzebne do wyceny z uwzględnieniem celu wyceny i jej  adresata.

Świadczymy usługi w zakresie wyceny:

 • lokali mieszkalnych
 • lokali użytkowych
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
 • nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi i wielorodzinnymi
 • obiektów przemysłowych
 • hoteli
 • działek
 • gruntów rolnych i leśnych
 • nieruchomości komercyjnych

Wyceny w formie operatu szacunkowego dla celów:

 • zabezpieczenia kredytów bankowych
 • skarbowo-podatkowych
 • sprzedaży
 • ubezpieczenia
 • odszkodowań
 • podziałów
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji
 • wkładów niepieniężnych do spółek
 • innych
google logo
youtube logo