Blog

Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia odszkodowania

Pojęcie operatu szacunkowego znane jest przede wszystkim osobom, które zaciągają kredyt hipoteczny w banku. Taki dokument stanowi szczególną formę wyceny nieruchomości. Operat jest nazywany szczególnym, ponieważ jest dokumentem urzędowym. Osobą upoważnioną do wystawienia go jest rzeczoznawca majątkowy. Warto go sporządzić w przypadku podziału

Czytaj dalej

Planowanie modernizacji budynku. Od czego zacząć?

Planując modernizację budynku, cały ten proces należy przede wszystkim rozpocząć od oszacowania wszystkich kosztów inwestycji oraz stworzenia odpowiedniego dla nas planu pracy. Przy tworzeniu kosztorysu należy przede wszystkim uwzględnić takie aspekty, jak ilość oraz rodzaj materiałów niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji, a także oczywiście trzeba konkretnie

Czytaj dalej

W jakich celach wykonuje się wycenę nieruchomości?

Celem wyceny nieruchomości jest oszacowanie jej wartości jako przedmiotu prawa własności i pozostałych praw do nieruchomości. Sprawdźmy, kto może przeprowadzić profesjonalną wycenę nieruchomości i w jakich sytuacjach wycena jest koniecznością.

Czytaj dalej

O czym mówi charakterystyka energetyczna budynku?

Charakterystyka energetyczna budynku, czy też świadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument urzędowy. Określa koszty eksploatacji budynku, w tym zużycie energii potrzebnej na jego ogrzanie. Dowiedz się jakie przepisy prawne regulują zawartość tego dokumentu, kto może go wystawić i jakie ma znaczenie.

Czytaj dalej

Z jakich elementów składa się operat szacunkowy?

Kredyt hipoteczny na zakup domu lub mieszkania to jeden z najczęściej zaciąganych w bankach pożyczek, do którego wystawienia bank będzie wymagał operatu szacunkowego. Co to jest operat szacunkowy i jakie powinien zawierać informacje — to najczęściej zadawane pytania, w sytuacji wynikającej z chęci zakupu domu, na które chcemy Państwu odpowiedzieć, aby ułatwić cały

Czytaj dalej

Co wpływa na wartość lokalu mieszkaniowego?

Wycena i ustalenie wartości mieszkania to kluczowa sprawa przy planowaniu sprzedaży nieruchomości, bądź celach kredytowych i podatkowych. Na wartość lokalu mieszkalnego wpływa wiele czynników, które niekoniecznie widoczne są na pierwszy rzut oka. Najważniejsze czynniki, które decydują o wartości nieruchomości to stan prawny, powierzchnia, lokalizacja. Znajomość kryteriów wpływających

Czytaj dalej

Uprawnienia i kompetencje rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy, ogólnie mówiąc, zajmuje się szacowaniem wartości nieruchomości i praw własności do niej. Osoba, która chce pracować jako rzeczoznawca majątkowy, musi posiadać wyższe wykształcenie, odbytą praktykę zawodową oraz odpowiednie uprawnienia.

Czytaj dalej
youtube logo