Blog

W jakich celach wykonuje się wycenę nieruchomości?

Celem wyceny nieruchomości jest oszacowanie jej wartości jako przedmiotu prawa własności i pozostałych praw do nieruchomości. Sprawdźmy, kto może przeprowadzić profesjonalną wycenę nieruchomości i w jakich sytuacjach wycena jest koniecznością.

Czytaj dalej

O czym mówi charakterystyka energetyczna budynku?

Charakterystyka energetyczna budynku, czy też świadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument urzędowy. Określa koszty eksploatacji budynku, w tym zużycie energii potrzebnej na jego ogrzanie. Dowiedz się jakie przepisy prawne regulują zawartość tego dokumentu, kto może go wystawić i jakie ma znaczenie.

Czytaj dalej

Z jakich elementów składa się operat szacunkowy?

Kredyt hipoteczny na zakup domu lub mieszkania to jeden z najczęściej zaciąganych w bankach pożyczek, do którego wystawienia bank będzie wymagał operatu szacunkowego. Co to jest operat szacunkowy i jakie powinien zawierać informacje — to najczęściej zadawane pytania, w sytuacji wynikającej z chęci zakupu domu, na które chcemy Państwu odpowiedzieć, aby ułatwić cały

Czytaj dalej

Co wpływa na wartość lokalu mieszkaniowego?

Wycena i ustalenie wartości mieszkania to kluczowa sprawa przy planowaniu sprzedaży nieruchomości, bądź celach kredytowych i podatkowych. Na wartość lokalu mieszkalnego wpływa wiele czynników, które niekoniecznie widoczne są na pierwszy rzut oka. Najważniejsze czynniki, które decydują o wartości nieruchomości to stan prawny, powierzchnia, lokalizacja. Znajomość kryteriów wpływających

Czytaj dalej

Uprawnienia i kompetencje rzeczoznawcy majątkowego

Rzeczoznawca majątkowy, ogólnie mówiąc, zajmuje się szacowaniem wartości nieruchomości i praw własności do niej. Osoba, która chce pracować jako rzeczoznawca majątkowy, musi posiadać wyższe wykształcenie, odbytą praktykę zawodową oraz odpowiednie uprawnienia.

Czytaj dalej
youtube logo