Blog

Jakie elementy zawiera operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to dokument, który określa wartość nieruchomości na podstawie czynników uznanych przez obowiązujące prawo. Wykonanie rzetelnego operatu wymaga odpowiedniego doświadczenia i znajomości przepisów, dlatego warto zwrócić się do profesjonalisty.

Czytaj dalej

Czym jest operat szacunkowy i do czego służy?

Operat szacunkowy to dokument niezbędny do profesjonalnej wyceny nieruchomości. Może go przygotować wyłącznie rzeczoznawca z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat? Kilka praktycznych informacji w dalszej części naszego wpisu.

Czytaj dalej

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i operatu szacunkowego

W 2021 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Zastąpiło ono poprzednie rozporządzenie pochodzące z 2004 roku. Poniżej poznasz zwięzłą charakterystykę owego aktu prawnego wraz z praktycznymi informacjami.

Czytaj dalej

Wiarygodne raporty o rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości to obszar, który ulega dynamicznym zmianom. Nie sposób więc przewidzieć, jaka będzie jego specyfika za kilka lat, choć można się tego oczywiście domyślać. Wiele osób stara się być na bieżąco z dokonującymi się w jego zakresie przeobrażeniami – ze względu na swój zawód, zainteresowania bądź po prostu chęć zakupu

Czytaj dalej

Co oznacza wycena dla zabezpieczenia wierzytelności?

Jedną z czynności realizowaną przez rzeczoznawców majątkowych jest wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności na przykład banku, który ma udzielić danej osobie kredytu lub pożyczki. Tylko co to tak właściwie oznacza? Czym jest wycena dla zapieczenia wierzytelności? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części przygotowanego przez nas wpisu. Zapraszamy do lektury.

Czytaj dalej

Co powinien zawierać projekt zagospodarowania działki budowlanej?

Uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności. Jedną z nich jest przygotowanie projektu budowlanego, którego integralną część stanowi projekt zagospodarowania działki budowlanej – zwany formalnie projektem zagospodarowania terenu. Z jakich części składa się projekt zagospodarowania działki lub terenu i kto może go wykonać?

Czytaj dalej

Środki trwałe do amortyzacji pożyczki w banku

Amortyzacja pożyczki lub kredytu oznacza w praktyce proces mający na celu zlikwidowanie takiego zadłużenia, czyli po prostu jego spłatę. Co jeszcze trzeba o tym wiedzieć i jakie odniesienie mają tutaj środki trwałe stosowane do amortyzowania pożyczki? Serdecznie zachęcamy do lektury oraz poznania szczegółowych informacji na ten temat.

Czytaj dalej

Jak rozumieć pojęcie wkładu niepieniężnego?

Wkład niepieniężny to w ogólnym rozumieniu taki, który nie jest dokonywany przy pomocy gotówki. Czym jednak jest dokładnie i kiedy się go wnosi? Serdecznie zachęcamy do lektury.

Czytaj dalej

Specyfika wyceny gruntów rolnych. Co warto wiedzieć?

W przypadku kupna bądź sprzedaży nieruchomości rolnych trzeba wiedzieć, że żądzą się one nieco odmiennym postępowaniem niż dajmy na to budynki mieszkalne czy gospodarcze. Na czym polega specyfika wyceny gruntów rolnych? Od czego zależy koszt zakupu?

Czytaj dalej

Jak ustalić wartość początkową nieruchomości inwestycyjnej?

W przypadku zakupu nieruchomości na potrzeby firm niezwykle istotne z punktu widzenia rozliczenia kupna jest ustalenie jej wartości początkowej. Wycena nieruchomości inwestycyjnej regulowana jest ustawą o rachunkowości, a dokładniej art. 28 ust.1 pkt 1a.

Czytaj dalej
google logo
youtube logo