Co oznacza wycena dla zabezpieczenia wierzytelności?


Co oznacza wycena dla zabezpieczenia wierzytelności?

Jedną z czynności realizowaną przez rzeczoznawców majątkowych jest wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności na przykład banku, który ma udzielić danej osobie kredytu lub pożyczki. Tylko co to tak właściwie oznacza? Czym jest wycena dla zapieczenia wierzytelności? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części przygotowanego przez nas wpisu. Zapraszamy do lektury.

Kiedy potrzebna jest wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności?

Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności ma miejsce najczęściej wtedy, kiedy dana osoba stara się o udzielenie jej wsparcia finansowego ze strony banku na zakup wybranej przez siebie nieruchomości. Choć warto przy tym zaznaczyć, że nieruchomość może zostać sfinansowana środkami pochodzącymi także od innych podmiotów i instytucji finansowych. Niezależnie jednak od tej kwestii ma ona stanowić ograniczone prawo rzeczowe oraz zabezpieczenie udzielonej przez bank lub inny podmiot wierzytelności.

Jakie znaczenie ma wycena dla zabezpieczenia wierzytelności?

Wycena nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności sporządzana przez rzeczoznawcę majątkowego jest kluczowa dla wierzyciela, ponieważ między innymi na podstawie treści operatu szacunkowego decyduje on, z jak dużym ryzykiem wiąże się udzielenie danej osobie wsparcia finansowego na zakup nieruchomości. Znajduje się w niej na przykład informacja na temat tego, jaka jest wartość rynkowa nieruchomości (określana na dzień wyceny), przy uwzględnieniu jej spodziewanego rozwoju, w zakresie jej stanu techniczno-użytkowego oraz stanu zagospodarowania. Warto przy tym podkreślić, że ryzyka dla wierzyciela mogą wynikać nie tylko ze specyfiki samej nieruchomości, ale i czynników zewnętrznych, takich jak na przykład zmiany w otoczeniu ekonomicznym czy politycznym.

Co oznacza wycena dla zabezpieczenia wierzytelności?
google logo
youtube logo