Author: pkt

Wiarygodne raporty o rynku nieruchomości

Wiarygodne raporty o rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości to obszar, który ulega dynamicznym zmianom. Nie sposób więc przewidzieć, jaka będzie jego specyfika za kilka lat, choć można się tego oczywiście domyślać. Wiele osób stara się być na bieżąco z dokonującymi się w jego zakresie przeobrażeniami – ze względu na swój zawód, zainteresowania bądź po prostu chęć zakupu

Co oznacza wycena dla zabezpieczenia wierzytelności?

Co oznacza wycena dla zabezpieczenia wierzytelności?

Jedną z czynności realizowaną przez rzeczoznawców majątkowych jest wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności na przykład banku, który ma udzielić danej osobie kredytu lub pożyczki. Tylko co to tak właściwie oznacza? Czym jest wycena dla zapieczenia wierzytelności? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części przygotowanego przez nas wpisu. Zapraszamy do lektury.

Co powinien zawierać projekt zagospodarowania działki budowlanej?

Co powinien zawierać projekt zagospodarowania działki budowlanej?

Uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności. Jedną z nich jest przygotowanie projektu budowlanego, którego integralną część stanowi projekt zagospodarowania działki budowlanej – zwany formalnie projektem zagospodarowania terenu. Z jakich części składa się projekt zagospodarowania działki lub terenu i kto może go wykonać?

Czym jest zamienny projekt budowlany?

Czym jest zamienny projekt budowlany?

Czy projekt budowlany to dokument, który ma stałą i niezmienną formę? I tak, i nie. Generalnie rzecz biorąc, żeby możliwe było rozpoczęcie wznoszenia konstrukcji, wszystkie aspekty przedsięwzięcia muszą zostać zawczasu ustalone. Nie można przecież przystąpić do budowy bez znajomości wszystkich szczegółów projektu. Budownictwo nie polega na swobodnej improwizacji, tylko na skrupulatnym podążaniu za planem i na realizacji wcześniej

Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia odszkodowania

Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia odszkodowania

Pojęcie operatu szacunkowego znane jest przede wszystkim osobom, które zaciągają kredyt hipoteczny w banku. Taki dokument stanowi szczególną formę wyceny nieruchomości. Operat jest nazywany szczególnym, ponieważ jest dokumentem urzędowym. Osobą upoważnioną do wystawienia go jest rzeczoznawca majątkowy. Warto go sporządzić w przypadku podziału majątku, ustalenia

Planowanie modernizacji budynku. Od czego zacząć?

Planowanie modernizacji budynku. Od czego zacząć?

Planując modernizację budynku, cały ten proces należy przede wszystkim rozpocząć od oszacowania wszystkich kosztów inwestycji oraz stworzenia odpowiedniego dla nas planu pracy. Przy tworzeniu kosztorysu należy przede wszystkim uwzględnić takie aspekty, jak ilość oraz rodzaj materiałów niezbędnych do przeprowadzenia modernizacji, a także oczywiście trzeba konkretnie

google logo
youtube logo