Author: pkt

Różne usługi dla projektów budowlanych

Różne usługi dla projektów budowlanych

W świecie budownictwa istnieje wiele różnych usług, które są niezbędne do realizacji projektów budowlanych. Te usługi obejmują wyceny nieruchomości, opracowywanie projektów budowlanych oraz wystawianie certyfikatów energetycznych. Poznajmy bliżej te trzy kluczowe elementy procesu budowlanego i dowiedzmy się, jak mogą one wpłynąć na sukces naszych inwestycji.

Wiarygodne raporty o rynku nieruchomości

Wiarygodne raporty o rynku nieruchomości

Rynek nieruchomości to obszar, który ulega dynamicznym zmianom. Nie sposób więc przewidzieć, jaka będzie jego specyfika za kilka lat, choć można się tego oczywiście domyślać. Wiele osób stara się być na bieżąco z dokonującymi się w jego zakresie przeobrażeniami – ze względu na swój zawód, zainteresowania bądź po prostu chęć zakupu

Co oznacza wycena dla zabezpieczenia wierzytelności?

Co oznacza wycena dla zabezpieczenia wierzytelności?

Jedną z czynności realizowaną przez rzeczoznawców majątkowych jest wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności na przykład banku, który ma udzielić danej osobie kredytu lub pożyczki. Tylko co to tak właściwie oznacza? Czym jest wycena dla zapieczenia wierzytelności? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w dalszej części przygotowanego przez nas wpisu. Zapraszamy do lektury.

Co powinien zawierać projekt zagospodarowania działki budowlanej?

Co powinien zawierać projekt zagospodarowania działki budowlanej?

Uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z koniecznością dopełnienia kilku formalności. Jedną z nich jest przygotowanie projektu budowlanego, którego integralną część stanowi projekt zagospodarowania działki budowlanej – zwany formalnie projektem zagospodarowania terenu. Z jakich części składa się projekt zagospodarowania działki lub terenu i kto może go wykonać?

google logo
youtube logo