Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i operatu szacunkowego


Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i operatu szacunkowego

W 2021 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Zastąpiło ono poprzednie rozporządzenie pochodzące z 2004 roku. Poniżej poznasz zwięzłą charakterystykę owego aktu prawnego wraz z praktycznymi informacjami.

Co mówią przepisy prawa o wycenie nieruchomości i operacie szacunkowym?

Omawiane rozporządzenie powstało w ramach doprecyzowania treści ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Już w art. 1 aktu prawnego znajduje się jego zakres regulacji. Zgodnie z brzmieniem przepisu, rozporządzenie określa:

  • rodzaje metod i technik wyceny nieruchomości oraz sposoby określania wartości nieruchomości przy zastosowaniu poszczególnych podejść, metod i technik wyceny;
  • sposoby określania wartości nieruchomości dla różnych celów, jako przedmiotu różnych praw oraz w zależności od rodzaju nieruchomości i jej przeznaczenia
  • sposoby określania wartości nakładów i szkód na nieruchomości
  • sposób sporządzania, formę i treść operatu szacunkowego;
  • uwarunkowania dla stosowania podejścia mieszanego przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości.

Zajmując się między innymi wyceną nieruchomości w Żyrardowie, doskonale wiemy, jak duże znaczenie mają przepisy tego rozporządzenia. Zawiera ono między innymi szczegółowe wskaźniki szacunkowe gruntów. Oprócz tego wskazuje, jak powinien wyglądać i co musi zawierać operat szacunkowy.

Wskazane w akcie prawnym metody określania wartości nieruchomości znacząco ułatwiają sporządzanie ich wyceny. Szczegółowe wytyczne wyszczególniają bowiem, jakie aspekty i w jakim stopniu należy wziąć pod uwagę. Dzięki temu można stworzyć rzetelny i kompleksowy operat szacunkowy, uwzględniający wszystkie niezbędne czynniki.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i operatu szacunkowego
google logo
youtube logo