Operat szacunkowy wyceny

Operat szacunkowy — Grodzisk Mazowiecki, Sochaczew, Żyrardów

Zajmujemy się wykonywaniem operatów szacunkowych. Działamy na terenie Grodziska Mazowieckiego, SochaczewaŻyrardowa. Dokument jest sporządzany przez rzeczoznawcę majątkowego, inż. Małgorzatę Żyłę, która ma stosowne uprawnienia oraz kwalifikacje. Dzięki temu nasze działania mają nie tylko w pełni legalny, ale również rzetelny charakter. Nasze usługi mają kompleksowy charakter, dlatego zajmujemy się także wyceną nieruchomości. Działamy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, uwzględniając zachodzące w nim zmiany. Z uwagą śledzimy również sytuację na rynku nieruchomości, ponieważ ma ona znaczący wpływ na dokonywane przez nas wyceny.

Sporządzamy operaty szacunkowe dotyczące:

  • gruntów o różnym przeznaczeniu — rolnych, budowlanych, leśnych etc.,
  • lokali o charakterze użytkowym lub mieszkalnym,
  • domów jednorodzinnych,
  • obiektów przemysłowych.

Współpracujemy z Klientami indywidualnymi, biznesowymi oraz instytucjami o charakterze publicznym. Bez względu na zakres naszych działań czy rodzaj Zleceniodawcy, do swojej pracy podchodzimy w indywidualny oraz rzetelny sposób. Kierujemy się doświadczeniem zawodowym, wiedzą techniczną, a także przepisami prawa.

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to profesjonalna wycena nieruchomości, która jest przygotowana przez specjalistę, mającego stosowne uprawnienia i kwalifikacje. Aby je uzyskać, konieczne jest nie tylko ukończenie studiów, ale również zdanie egzaminu państwowego. Ściśle wyznaczona prawem kariera rzeczoznawcy majątkowego ma być potwierdzeniem jego rozległej wiedzy, która umożliwia rzetelną i fachową ocenę wartości danej nieruchomości w oparciu o czynniki, wyznaczone przez obowiązujący porządek prawny.

Operat szacunkowy jest dokumentem uznawanym w urzędach, dlatego musi być sporządzony w określonej formie, na piśmie. Należy w nim wskazać podstawę prawną wykonania danej czynności, tok dokonanych obliczeń, przyjęte podczas wyceny metody czy uwarunkowania, jakie zostały wzięte pod uwagę. Dokument powinien być opatrzony pieczęcią rzeczoznawcy, który jest wpisany do centralnego rejestru rzeczoznawców.

Zajmujemy się nie tylko wyceną całych nieruchomości, ale również dokonujemy oszacowania wartości ich części czy służebności gruntowej bądź wieczystej. Nasze działania są staranne, obiektywne, rzetelne, a przy tym etyczne. Jako że pełnimy zawód zaufania publicznego, obowiązują nas nie tylko przepisy prawa, ale także etyka zawodowa, która wymaga, aby operat szacunkowy — dot. zarówno transakcji między osobami prywatnymi, jak i przedsiębiorcami — zawsze był sporządzony zgodnie ze stanem faktycznym.

Kiedy warto wykonać operat szacunkowy?

Operat szacunkowy warto wykonać zawsze, kiedy chcemy poznać wartość nieruchomości. Najczęściej jest to niezbędne podczas kupna, sprzedaży bądź najmu danego obiektu. Wówczas operat pozwala określić cenę, która będzie korzystna z punktu widzenia obu stron danej umowy.

Operat jest niezbędny także w wielu innych sytuacjach, w tym m.in. podczas:

  • ubezpieczania nieruchomości,
  • starania się o kredyt hipoteczny,
  • podziału spadku,
  • wymiany gruntów,
  • postępowania rozwodowego i podziału majątku wspólnego,
  • dzierżawy nieruchomości o dużej wartości.

Jeśli potrzebujesz pomocy specjalisty, który przygotuje dla Ciebie rzetelny i staranny operat szacunkowy, skontaktuj się z nami. Działamy w oparciu o przepisy prawa, zapewniając terminową realizację usług.

google logo
youtube logo