Jak rozumieć pojęcie wkładu niepieniężnego?


Jak rozumieć pojęcie wkładu niepieniężnego?

Wkład niepieniężny to w ogólnym rozumieniu taki, który nie jest dokonywany przy pomocy gotówki. Czym jednak jest dokładnie i kiedy się go wnosi? Serdecznie zachęcamy do lektury.

Definicja wkładu niepieniężnego

Wkład niepieniężny, inaczej aport, to taki, gdy nie ma postaci znaków pieniężnych ani też formy bezgotówkowej. Pojęcie to pojawia się m.in. w Kodeksie spółek handlowych. Kodeks ten zakłada też, że aport musi podlegać wycenie tak, aby była możliwość jego zapisania w bilansie spółki. Warunkiem jest także to, aby wkład niepieniężny był przydatny dla spółki oraz zbywalny na rzez spółki.

Jakie są przykłady wkładu niepieniężnego?

Aport może mieć różną postać. Najczęściej są to rzeczy ruchome, w tym pojazdy oraz maszyny produkcyjne, a także nieruchomości. Okazuje się jednak, że mogą być to także prawa rzeczowe i tutaj wskazuje się m.in. na udział we współwłasności. Kolejnym przykładem aportu są prawa obligacyjne. Chodzi tu po prostu o udziały w innych spółach, a także obligacje. Ostatnią grupą są wkłady określane prawami na dobrach materialnych i dotyczy to przede wszystkim różnego rodzaju patentów i wynalazków.

Kiedy można wnosić wkład niepieniężny?

Zgodnie z literą prawa, aport może zostać wnoszony do spółek osobowych oraz kapitałowych. Ważne jest również to, na jakim etapie zazwyczaj ma to miejsce. Chodzi tu m.in. o sytuację, gdy spółka dopiero jest zakładana, ale też oczywiście o moment, gdy dołącza do niej nowy wspólnik. Aport nierzadko wnosi się również w sytuacji, gdy kapitał zakładowy podmiotu jest podwyższany.

W jaki sposób wycenia się aport oraz kiedy jest to konieczne?

Istotnym czynnikiem jest dodatkowo to, aby wkład niepieniężny był prawidłowo wyceniony i niezawyżony. W tej sytuacji warto skorzystać z pomocy fachowców. Jest to wręcz niezbędne przy wkładach o dużej wartości oraz w większych przedsiębiorstwach. Wówczas takiego zadania podejmuje się biegły rewident. Wycena nieruchomości Grodzisk Mazowiecki, a także inne rodzaje wycen to domena naszej działalności. Zapraszamy!

Jak rozumieć pojęcie wkładu niepieniężnego?
google logo
youtube logo