Z jakich elementów składa się operat szacunkowy?


Z jakich elementów składa się operat szacunkowy?

Kredyt hipoteczny na zakup domu lub mieszkania to jeden z najczęściej zaciąganych w bankach pożyczek, do którego wystawienia bank będzie wymagał operatu szacunkowego. Co to jest operat szacunkowy i jakie powinien zawierać informacje — to najczęściej zadawane pytania, w sytuacji wynikającej z chęci zakupu domu, na które chcemy Państwu odpowiedzieć, aby ułatwić cały proces ubiegania się o dokument, który pozwoli Państwu na spełnienie marzenia o własnym lokum. Postaramy się także odpowiedzieć na pojawiające się często pytania dotyczące tego, jakich dokumentów będziemy potrzebować, aby uzyskać operat szacunkowy i do kogo należy się zgłosić w celu uzyskania pomocy w wycenie lokalu, który Państwa interesuje.

Co to jest operat szacunkowy i z czego się składa?

W języku finansów operat szacunkowy określany jest mianem autorskiego dokumentu urzędowego wystawianego przez rzeczoznawcę majątkowego. Dokument wystawiany wyłącznie w formie pisemnej ma moc prawną tylko wtedy, kiedy zawiera poniższe elementy dotyczące wycenianej nieruchomości:

  • zawiera bardzo dokładne określenie położenia danej nieruchomości,
  • cel jej zakupu, zakres oraz podstawę prawną, na mocy której dokonywana jest wyceny lokalu,
  • wszelkie źródła informacji pozyskanych o danej nieruchomości, jakie podjął dany rzeczoznawca w celu ich ustalenia,
  • oraz czytelną datę wystawienia i wyceny konkretnej nieruchomości.

Dokumenty niezbędne do uzyskania operatu szacunkowego

Aby uzyskać operat szacunkowy rzeczoznawca będzie wymagał od Państwa dostarczenia kompletu dokumentów. Zakres tych dokumentów będzie się różnił w zależności od celu uzyskania dokumentu. Część z tych dokumentów rzeczoznawca może pozyskać samodzielnie na wyraźną prośbę klienta. Dokładną listę dokumentów koniecznych do wystawienia operatu szacunkowego mogą Państwo uzyskać od rzeczoznawcy po zdefiniowaniu jakiego kryterium typu nieruchomości ma ono dotyczyć, np. służebności gruntowej i służebności przesyłu, nieruchomości biurowej, handlowej, magazynowej czy najczęściej sporządzanym dla osób prywatnych: na lokal mieszkalny, lokal mieszkalny w trwającej jeszcze budowie albo gdy ubiegają się Państwo o spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

W jakich sytuacjach może się Państwu przydać operat szacunkowy

Nasze Przedsiębiorstwo Projektowo – Instalacyjne „InPro” Małgorzata Żyła od wielu lat świadczy z powodzeniem usługi z zakresu doradztwa i wyceny każdego rodzaju lokalu, jaki wymaga wystawienia operatu szacunkowego koniecznego do wykonania dowolnych transakcji dotyczących zakupu albo sprzedaży nieruchomości. Rzetelnie przygotowany dokument przydać się może w sytuacji, kiedy zechcą Państwo zakupić lub sprzedać swoje mieszkanie, odziedziczone po bliskich lokum albo otrzymane w formie darowizny. Dokument może być niezbędny w czasie komorniczej egzekucji mienia lub na potrzebę ustalenia podatków związanych z wartością wycenianej nieruchomości, np. przy wieczystym użytkowaniu. Dokument może być potrzebny Państwu jako osobom prywatnym lub jako przedstawicielom spółki czy działalności jednoosobowej, a także przy zakupie ziemi, gruntu ornego oraz staraniu się o otrzymanie odszkodowania od gminy.

Dokument operatu szacunkowego przyda się również w sytuacji, wynikającej z chęci zamiany nieruchomości, np. gdy zechcą Państwo zamienić mieszkanie na większe lub mniejsze w tej samej lub innej okolicy. Operat szacunkowy będzie także wymagany, jeśli chcą Państwo wnieść nieruchomość jako rodzaj wkładu niepieniężnego do spółki lub dana nieruchomość, uwzględniona w dokumencie,  ma stanowić rodzaj wkładu własnego, zabezpieczenia dla większej inwestycji i tym samym służyć jako rodzaj amortyzacji dla banku udzielającego pożyczki. Klient banku ma prawo do wyboru dowolnego rzeczoznawcy akceptowanego przez daną instytucję, dlatego przed zleceniem specjaliście sporządzenia tego dokumentu, warto sprawdzić, czy znajduje się on na liście licencjonowanych rzeczoznawców majątkowych.

Z jakich elementów składa się operat szacunkowy?
google logo
youtube logo