W jakich celach wykonuje się wycenę nieruchomości?


W jakich celach wykonuje się wycenę nieruchomości?

Celem wyceny nieruchomości jest oszacowanie jej wartości jako przedmiotu prawa własności i pozostałych praw do nieruchomości. Sprawdźmy, kto może przeprowadzić profesjonalną wycenę nieruchomości i w jakich sytuacjach wycena jest koniecznością.

Wycena nieruchomości – kto ją przeprowadza?

Wartość nieruchomości może być określona wyłącznie przez rzeczoznawcę majątkowego, a dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie wyceny jest operat szacunkowy. W trakcie wykonywania zlecenia rzeczoznawca musi zachować pełną bezstronność, obiektywizm i dyskrecję. Obrana metoda szacowania wartości nieruchomości stanowi wynikową kilku czynników m.in. lokalizacji, stanu nieruchomości oraz indywidualnych kryteriów.

W jakim celu wycenia się nieruchomość?

Wycena nieruchomości może być wykonywana z różnych powodów. W niektórych przypadkach jej przeprowadzenie wynika z postępowania cywilnoprawnego. Do sytuacji, w których wycena jest obowiązkowa, zaliczamy m.in. procedurę nabywania lub zbywania nieruchomości, zaciągnięcie zobowiązania kredytowego, opłaty czynszowe za użytkowanie wieczyste, naliczenie podatku (od nieruchomości lub katastralnego) lub ustalenie wartości odszkodowania przy wywłaszczeniu.

Wycena nieruchomości a kredyt hipoteczny

Jeżeli osoba nabywająca nieruchomość ma zamiar finansować zakup z kredytu hipotecznego, ustne oszacowanie wartości nabytku będzie niewystarczające. W takim wypadku przeprowadzenie wyceny nieruchomości będzie koniecznym elementem procesu sprzedażowego.

Wycena nieruchomości a czynsz

Opłaty czynszowe z tytułu użytkowania wieczystego są ustalane na podstawie stawki procentowej od ceny nieruchomości, zaś stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego powinna wynosić od 15% do 25% ceny nieruchomości gruntowej.

Wycena nieruchomości a wywłaszczenie

W sytuacji, kiedy nieruchomość zostaje zajęta pod budowę drogi publicznej, właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub posiadaczowi prawa do nieruchomości, przysługuje odszkodowanie. Jego wysokość jest ustalana w oparciu o wycenę nieruchomości.

W jakich celach wykonuje się wycenę nieruchomości?
google logo
youtube logo