Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia odszkodowania


Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia odszkodowania

Pojęcie operatu szacunkowego znane jest przede wszystkim osobom, które zaciągają kredyt hipoteczny w banku. Taki dokument stanowi szczególną formę wyceny nieruchomości. Operat jest nazywany szczególnym, ponieważ jest dokumentem urzędowym. Osobą upoważnioną do wystawienia go jest rzeczoznawca majątkowy. Warto go sporządzić w przypadku podziału majątku, ustalenia ceny sprzedaży lub kupna nieruchomości, zabezpieczenia kredytu hipotecznego czy egzekucji nieruchomości. Omawiany dokument stanowi również podstawę do ustalenia odszkodowania. Jakie informacje zawiera i dlaczego jest przydatny?

Jakie informacje zawiera operat szacunkowy?

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym, który musi zawierać informacje określone w § 56 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego. Rzeczoznawca majątkowy, który przygotowuje dokument, musi zawrzeć w nim szereg informacji dotyczących wycenianej nieruchomości.

Mowa tutaj o wskazaniu przedmiotu i zakresu wyceny, a także celu jej sporządzenia i przeznaczenia nieruchomości. Oprócz tego w operacie szacunkowym znajduje się też podstawa formalna dokonywanej wyceny. Rzeczoznawca musi również opisać stan nieruchomości, wyliczyć jej wartość, a także ją uzasadnić. Dodatkowo do operatu szacunkowego muszą zostać dołączone dokumenty, które wpłynęły na wycenę nieruchomości.

Jaki jest cel sporządzenia operatu szacunkowego?

Operat szacunkowy jest niezbędnym dokumentem, aby osoby wywłaszczone mogły otrzymać rekompensatę. Dzięki niemu możliwe jest ustalenie wysokości odszkodowania. Sporządzenie operatu warto jednak powierzyć sprawdzonemu rzeczoznawcy majątkowemu, którzy przeprowadzi szczegółową analizę i opracuje dokument w sposób rzetelny i wyczerpujący.

Tylko w przypadku wzięcia pod uwagę wszystkich elementów wpływających na wartość nieruchomości można mieć pewność, że rynkowa wartość nieruchomości została określona w poprawny sposób. Warto również wspomnieć, że operat przygotowany przez rzeczoznawcę podlega kontroli względem poprawności. Mowa tutaj o weryfikacji wymogów formalnych i wykorzystanych danych.

Operat szacunkowy jako podstawa ustalenia odszkodowania
google logo
youtube logo